عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: MBA

عنوان:

مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی    

(مطالعه موردی: یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران)

استاد راهنما:

دکتر محمد فتحیان

استاد مشاور:

دکتر علی تاجدین

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن می باشد.

در این بین، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش مواجه اند که بایستی آن ها را مورد توجه و پژوهش قرار دهند. مانند این موضوعات “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش” می باشد.

در راستای پرداختن به این ضرورت، این پژوهش با مطالعه مبانی نظری و عملی مقوله مدیریت دانش و مطالعه عوامل کلیدی موفقیت موثر در سازمان های دانش محور، عوامل هشت گانه کلیدی موفقیت مدیریت دانش را در یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی کشور ج.ا. ایران ارائه داده می باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

آن چیز که که در این فصل به آن می پردازیم، اظهار کلیاتی از پژوهش صورت گرفته می باشد. با ذکر موضوع پژوهش، مسئله تعریف و اظهار می گردد و با تصریح مختصر به ضرورت و اهمیت پژوهش به اظهار اهداف اصلی ما از پرداختن به چنین موضوعی می پردازیم.

در ادامه با در نظر داشتن هدف گذاری ما در این پژوهش، سوالات، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش و نیز روش پژوهش ذکر می گردد. همچنین برای اینکه خوانندگان عزیز و ما برداشت یکسانی از موضوعات مطرح شده داشته باشیم، به تعریف واژگان کلیدی در این فصل پرداختیم. البته در فصل بعدی به صورت کاملتر و دقیق تر به تشریح این مفاهیم به همراه مفاهیم دیگر می پردازیم.

در پایان این فصل به اظهار بعضی از معضلات و محدودیت هایی که در خلال انجام کار بویژه انجام کارهای میدانی با آن ها روبرو شدیم، می پردازیم.

2-1- موضوع پژوهش

موضوع پژوهش عبارت می باشد از: ” مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی (موردکاوی در یکی از سازمان های تحقیقاتی دفاعی)“.

3-1- تعریف و اظهار مسئله

عصر حاضر، عصر تغییرات می باشد. سازمان ها براي اينكه بتوانند در محيط متغير و آشوبناك كنوني به چالش ها پاسخ داده و تهديدات را تبديل به فرصت نمايند، از يكسو نيازمند خلاقيت و نوآوري هستند و از سوي ديگر براي تحقق خلاقيت و نوآوري، دانش و سرمايه هاي فكري منبع اصلي و كليدي بشمار مي طریقه. این امر موجب شده می باشد تا حرکت جامعه بشری به سمت “جامعه دانش محور” سرعت بگیرد تا حدی که تمام ابعاد توسعه بشر امروز با صفت “دانش محور” مزین گردد.

امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن می باشد. پیتر دراکر به عنوان پدر علم مدیریت، با تایید این موضوع، دانش را به عنوان پایه های رقابت در جامعه فراصنعتی معرفی می نماید.

در این بین، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش مواجه اند که بایستی آن ها را مورد توجه و پژوهش قرار دهند. مانند این موضوعات “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش” می باشد.

این مقاله با بهره گیری از ادبیات “مدیریت دانش”، و “سازمان های تحقیقاتی” و نیز به پشتوانه فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در طی سال های اخیر، کوشش دارد تا با شناخت مشخصه های اصلی سازمان های تحقیقاتی و معرفی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت مدیریت دانش در این گونه سازمان ها، آن ها را در شناخت و تحلیل موضوعات فوق و نیز توسعه مدیریت دانش در عرصه های مختلف سازمانی کمک نماید.

4-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در سالهای اخیر مدیریت دانش سازمانی به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل شده می باشد. برای مواجه با یک اقتصاد دانشی و شرکت در رقابت های مبتنی بر دانش، هر سازمان بایستی قادر باشد که انواع دانش خود را حفظ کرده و ارزش های استراتژیک آن را به حداکثر برساند.

دستیابی به دانش نهان افراد دارای موانعی می باشد نظیر:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- ناشناخته بودن عناصر و حیطه های دانش ضمنی افراد.

2- ناآشنایی با موانع فرهنگی، فنی و سازمانی دستیابی به دانش سازمانی بر پایه تولید، کسب، غنی سازی و بازیابی دانش.

3- شناخت ناکافی فنون و روشهای تبدیل دانش ضمنی به دانش عیان سازمانی.

4- شناخت ناکافی با نحوه چیدمان دانش ضمنی در پیشبرد و ارتقای کیفیت فعالیت های سازمانی.

همچنین اجرای مدیریت دانش چالش های بسیاری را برای سازمان ایجاد می کند(داونپورت[1]،1998)، احتیاج به مقادیر زیادی از منابع سازمانی، تکنیک های گوناگون و ابزارهای مرتبط با آن ها دارد و نیز نیازمند صرف زمان زیادی برای رسیدن به موفقیت می باشد.

از بخش های آسیب رسان به دانش سازمانی صنایع، ریزش(به دلیل بازنشستگی، ترک سازمان، ازکارافتادگی، فوت و جابجایی) نیروهای خبره آن می باشد.

برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش برای طراحی و پیاده سازی موفق مدیریت دانش و سیستم های آن ضروری می باشد.

اشتغال نگارنده در این حوزه و درک اهمیت دانش در آن و دانشی بودن فعالیت کارکنان، انگیزه لازم برای انجام این پژوهش را به وجودآورد.

5-1- اهداف پژوهش

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

– شناسايي عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی.

– اولويت بندي عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی.

– تبیین نیازمندی های استقرار موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی.

6-1- سوالات پژوهش

بطور کلی مهم ترین سوالات پژوهش به توضیح زیر می باشد:

1- عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی كدامند؟ 

2- كدام یک از عوامل تأثیر مهمتري در استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی دارد؟

7-1- تعریف واژگان کلیدی

دانش: از دیدگاه ماراکاس[1] (1999) “دانش” معنا یا مفهومی می باشد که از فکر پدید آمده و بدون آن، “اطلاعات” یا “داده” تلقی می گردد.

مدیریت دانش: گاندی[2](2004) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی متناسب برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند.

پژوهش و توسعه: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3]، پژوهش و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می گردد، تا گنجینـه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظـور ابداع کاربـردهای جـدید، مورد بهــره برداری قرار بگیرد.

8-1- روش پژوهش

روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای شروع شده می باشد و سپس با مصاحبه از خبرگان و تهیه و توزیع پرسش نامه متعدد بین آن ها در چند مرحله و در نهایت با تجزیه و تحلیل آن ها و نتیجه گیری، پژوهش به پایان رسیده می باشد.

[1] Marakas

[2] Gandhi

[3] OECD

[1] Davenport

تعداد صفحه : 106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان