گرایش : مدیریت مالی

عنوان : بررسي تأثير بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامي و مديريت

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريت

گرايش مديريت مالي

عنوان:

بررسي تأثير بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه تطبيقي سيستم بانکداري ايران و مالزي

استاد راهنما:

دکتر محمد فطانت

استاد مشاور:

دكتر محمد فدائي نژاد‍‍‍

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول:کليات تحقيق……………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2

بيان مساله……………………………………………………………………………………………………2

واژه هاي کليدي………………………………………………………………………………………….3

اهميت موضوع…………………………………………………………………………………………..3

ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………….5

سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………….5

فرضيه ها………………………………………………………………………………………………….6

قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………..6

روش اجرايي تحقيق……………………………………………………………………………………7

محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………….7

منافع تحقيق……………………………………………………………………………………………..7

پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم:ادبيات موضوع………………………………………………………………………..10

تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري………………………………………………………11

تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي………………………………………………………..12

دوره اول: اتوماسيون پشت باجه……………………………………………………………..13

دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه…………………………………………………………….13

دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان………………………………………….14

دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي….15

مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي……………………………………………..17

انتقال الکترونيکي وجوه……………………………………………………………………………19

مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………..20

اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي……………………………………………………………23

مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………..24

نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………26

انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه……………………………………………………27

بانکداري الکترونيکي مصرف کننده(در سطح مشتري)……………………………………..28

ماشين خود پرداز…………………………………………………………………………………..28

ماشين هاي نقطه فروش………………………………………………………………………29

بانکداري تلفني…………………………………………………………………………………….30

بانکداري اينترنتي…………………………………………………………………………………..31

بانکداري خانگي/دفتري…………………………………………………………………………31

بانکداري الکترونيکي بين بانکي……………………………………………………………….32

کارتهاي پلاستيکي(بانکي)در بانکداري الکترونيکي……………………………………..33

معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي………………………………………………….35

ويژگي سيستمهاي پرداخت الکترونيکي مناسب…………………………………………..35

سوئيفت……………………………………………………………………………………………..37

کارتهاي بانکي(اعتباري)………………………………………………………………………..38

تعريف و مفهوم کارتهاي بانکي(اعتباري)……………………………………………….38

تاريخچه کارتهاي اعتباري…………………………………………………………………..39

مزاياي بهره گیری از کارتهاي اعتباري…………………………………………………………41

انواع کارتهاي اعتباري…………………………………………………………………………42

انواع کارت از لحاظ فناوري ساخت……………………………………………………………44

انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافيايي کاربرد…………………………………………..47

مسائل و معضلات کارتهاي اعتباري(بانکي)…………………………………………………..48

پول الکترونيکي…………………………………………………………………………………..49

تعريف پول الکترونيکي………………………………………………………………………….49

اهميت و مزاياي پول الکترونيکي……………………………………………………………….50

انواع پول الکترونيکي…………………………………………………………………………..54

معايب و پيامدهاي منفي پول الکترونيکي…………………………………………………55

پرداخت الکترونيکي صورت حسابها…………………………………………………………57

بررسي وضعيت بانکداري الکترونيکي در ايران…………………………………………….58

تاريخچه بانکداري در ايران………………………………………………………………………58

بانکداري الکترونيکي در ايران………………………………………………………………..59

کارتهاي بانکي در ايران……………………………………………………………………………60

شبکه تبادل اطلاعات بانکي(شتاب)………………………………………………………..63

مرکز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانکي(مهتاب)………………………………………64.

سوئيفت…………………………………………………………………………………………..64

VSAT…………………………………………………………………………………………………..

سيستمهاي يکپارچه بانکي…………………………………………………………………67

تلفن بانک………………………………………………………………………………………….67

تجارت بانکهاي کشور در خصوص بانکداري الکترونيکي………………………….67

سيستم مالي مالزي…………………………………………………………………………..75

ساختار سيستم مالي در مالزي…………………………………………………………….75

سيستم بانکي در مالزي……………………………………………………………………78

بانکهاي تجاري……………………………………………………………………………..78

شرکتهاي مالي………………………………………………………………………………79

بانکهاي سرمايه اي……………………………………………………………………….80

بانکداري اسلامي……………………………………………………………………………..80

موسسات تنزيل……………………………………………………………………………81

فاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در مالزي…………………………………………….82

بانکداري الکترونيکي در مالزي………………………………………………………..82

دستگاه خود پرداز………………………………………………………………………….83

بانکداري تلفني…………………………………………………………………………….85

بانکداري تلفن همراه……………………………………………………………………85

بانکداري کامپيوتر شخصي…………………………………………………………86

مرکز بانکداري اتوماتيک……………………………………………………………….86

بانکداري اينترنتي در مالزي………………………………………………………..87

بانکداري مجازي…………………………………………………………………………88

مزاياي بانکداري مجازي……………………………………………………………91

بررسي و تحليل اشکالات وارده بر بانکداري مجازي…………………………..93

امنيت در بانک مجازي………………………………………………………………..95

بانکداري مجازي در مالزي………………………………………………………….96

فصل سوم: روش تحقيق……………………………………………………………..116

مقدمه…………………………………………………………………………………117

تعريف پژوهش……………………………………………………………………….117

انواع تحقيق…………………………………………………………………………….118

ويژگيهاي پژوهش علمي…………………………………………………………..119

روش تحقيق…………………………………………………………………………….121

جامعه آماري………………………………………………………………………….121

روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه…………………………………………..121

فرضيات تحقيق………………………………………………………………………122

ابزارهاي جمع آوري اطلاعات…………………………………………………….122

بررسي اسناد و مدارک(روش کتابخانه)…………………………………………….122

پرسش نامه………………………………………………………………………….123

فصل چهارم: تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق……………………………….124

مقدمه……………………………………………………………………………..125

تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به سوالات عمومي…………………….125

روايي و پايائي پرسش نامه…………………………………………………..126

روش تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………….127

آزمون فرضيات……………………………………………………………………..127

اولويت بندي فرضيات بااستفاده ازتحليل واريانس……………………..132

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………………..134

جمع بندي…………………………………………………………………………..135

نتيجه گيري…………………………………………………………………………136

پيشنهادات اجرايي……………………………………………………………..137

پيشنهادات براي تحقيقات آتي………………………………………………….138

چکیده:

در اين تحقيق به دنبال بررسي تأثير بکارگيري بانکداري الکترونيک بر کارايي سيستم بانکي مي باشيم. با در نظر داشتن استقرار نظام بانکداري بدون ربا در ايران ، در اين تحقيق تأثيرات اين سيستم بر نظام بانکداري بدون ربا مورد نظر ما بوده وکشور مالزي به دليل استقرار نظام بانکداري بدون ربا جهت مطالعه تطبيقي انتخاب گرديد. بر اين اساس در آغاز به بررسي مفاهيم مرتبط با بانکداري الکترونيک و کارايي سيستم بانکي مي پردازيم.در ادامه اين تحقيق ، آمار و ارقام مرتبط با موضوع تحقيق را در ايران و مالزي مورد مقايسه و بررسي قرار داده و از اين طريق نتايج مورد نظر استخراج مي گردد.شيوه پرسشنامه در اين تحقيق براي اثبات ارتباط بين يانکداري الکترونيک و کاهش هزينه سيستم بانکي که به صورت مستقيم بر کارايي آن تأثير گذار می باشد مورد بهره گیری قرار مي گيرد..بر اين اساس،هزينه عملياتي و هزينه سبد تأمين سرمايه سيستم بانکي مالزي را مورد توجه و کنکاش قرار داده و با مقايسه آن با هزينه هاي سيستم بانکي در ايران و بيان ارتباط آن با بانکداري الکترونيک به نتايج مطلوبي خواهيم رسيد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده می باشد. تجارت الکترونيک عمده ترين دستاورد به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي می باشد. يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک ، وجود سيستم بانکداري الکترونيک می باشد که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي اقدام و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل کند. در حقيقت مي‌توان گفت که پياده سازي تجارت الکترونيک ، نيازمند تحقق بانکداري الكترونيك می باشد. به همين دليل، بهره گیری از سيستم هاي الکترونيک در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد بهره گیری کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک روز به روز در حال افزايش هستند.

2-1- اظهار مسئله

سيستم هاي رقابتي بانکداري در جهان بهره گیری از بانکداري الکترونيک را به عنوان يک اصل جهت توسعه و بقاء پذيرفته و توسعه اين سيستم را سال ها پيش شروع کرده و امروز در سطوح بسيار مناسبي از بانکداري الکترونيک قرار گرفته اند. دليل بهره گیری گسترده از بانکداري الکترونيک در نزام بانکي جهان چيست ؟ در صورت بهره گیری نظام بانکي در کشور ما از اين سيستم چه تأثيراتي را نظاره خواهيم نمود ؟

در اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيک بر عملکرد سيستم بانکي آغاز به صورت کلان و سپس از سه بعد خدمات رساني ، هزينه ها ،امنيت و شفاف سازي در سيستم بانکي مي باشيم.

3-1- واژه های کلیدی

بانك : بانک ها مؤسساتي هستند که از محل سپرده هاي مردم مي توانند سرمايه هاي لازم را در اختيار صاحبان واحدهاي صنعتي، کشاورزي و بازرگاني و اشخاص قرار دهند.

بانكداري: مديريت تجهيز و تخصيص منابع در بازار پول را بانکداري مي‌گويند.

بانكداري الكترونيك : به گونه کلي مي توان گفت بانکداري الکترونيکي عبارت می باشد از فراهم آوردن امکاناتي براي کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايي آنها در ارائه خدمات بانکي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانکي در سراسر دنيا و ارائه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري به مشتريان که با بهره گیری از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طريق کانال‌هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانکي دلخواه خود را انجام دهند.

به عبارت ديگر بانکداري الکترونيکي بهره گیری از فناوري هاي پيشرفته نرم افزاري و سخت افزاري مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الکترونيکي می باشد و نيازي به حضور فيزيکي مشتري در شعبه نيست.

امروزه پايانه فروش، پايانه شعب، دستگاه خودپرداز و… نماد بانكداري الكترونيك می باشد.

عملكرد : عملكرد هم به اقدام، هم به نتيجه اقدام تصریح دارد. به عبارت ديگر، عملكرد به عنوان اقدام امروز كه مقدمه توليد مقدار مشخصي از ارزش خروجي فرداست، تعريف مي‌گردد

سيستم بانكي : مجموعه‌اي از فعاليتها در عمليات بانکي، شامل سياستگذاري و برنامه‌ريزي و سازماندهي و اجرا سيستم بانكي نام دارد.

4-1- اهمیت موضوع

سال‌ها از حساب و كتاب كردن با چرتكه، قرن‌ها از عصر چوب‌خط و مبادلات كالا به كالا مي‌گذرد. هركدام از تغييرات و جابه‌جايي از عصري به عصر ديگر قرن‌ها، سال‌ها و روزها طول كشيد تا به وقوع پيوست.اهميت بانكداري و سيستم بانكي در مسائل مالي امروز بر همگان آشكار می باشد.چه آنكه اين موضوع ريشه در تاريخ تمدن بشري داشته و با پيشرفت آن توسعه يافته و از شكل پيشين خود خارج شده می باشد.اين تغيير شكل به سمت حذف فيزيكي رويه ها در حال پيشروي می باشد و به عبارت ديگر به خود شكل مجازي خواهد گرفت.بانكداري الكترونيك بي شك سهم اصلي سيستم بانكي را به خود اختصاص خواهد داد ، چه آنكه در بعضي از كشور ها اين امر محقق گرديده می باشد. اما به راستي تأثير بانكداري الكترونيك بر سيستنم بانكي چگونه می باشد ؟ در كشور ما كه سيستم بانكي سنتي در حال چرخش به سمت سيستم الكترونيكي می باشد ، دانستن تأثيرات آن بر عملكرد بانكي تا به امروز در ايران و بررسي اين تأثير در كشوري توسعه يافته ترمانند مالزي كه بر پايه سيستم بانكداري اسلامي اقدام مي كند مي تواند به شناخت بانكداري الكترونيك ، نقاط مثبت و منفي آن و برنامه ريزي در جهت شكل گيري مناسب و سريعتر آن كمك نمايد. حال در عصر ارتباطات و الكترونيك، جهان تغييراتش را روزانه تجربه مي‌كند. بانكداري الكترونيك به عنوان يكي از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهاني دوم مي‌رسد. با ظهور كامپيوتر‌ها در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم اين پديده آغاز و در سال 1960 با تولد آرپانت[1] كه اساس ظهور شبكه جهاني اينترنت گردید ادامه يافت و تا به امروز با سرعت هر چه بيشتر به پيش مي رود.با رشد روزافزون معاملات تجاري در سطح جهان و در سال‌هاي اخير ظهور پديده تجارت الكترونيك[2] و نياز ساختاري تجارت به حضور فعال و قدرتمند بانك‌ها جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك نيز به عنوان بخش تفكيك‌ناپذير از تجارت الكترونيك مطرح گردید. پديدآمدن دو مفهوم جديد با عنوان پول الكترونيك[3] وانتقال الكترونيك منابعEFT اساس شكل‌گيري بانكداري الكترونيك گردید. در واقع بانكداري الكترونيك اوج بهره گیری از فناوري‌ انفورماتيك و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف دو قيد زمان و مكان از خدمات بانكي می باشد.تعاريف بسياري از بانكداري الكترونيك ارائه شده اما بنا به تعريف ارائه شده از موسسات مالي ايالت اينديانا بانكداري الكترونيكييا EFT[4] بهره گیری آسان از ابزار الكترونيكي براي دسترسي به انواع حساب‌ها، انتقال مستقيم وجه از يك حساب به حساب ديگر به جاي پول نقد يا چك می باشد. بانكداري الكترونيك هچنين در برگيرنده مفهوم خدمات 24ساعته بانكي در تمامي روزهاي سال (حتي تعطيل) يعني فارغ از قيد مكان و زمان تعريف شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1- ضرورت موضوع

منافع تحقق هر چه سريع‌تر بانکداري الکترونيک مدرن بر کسي پوشيده نيست. تکريم ارباب رجوع، کاهش هزينة نگهداري و بهره گیری از پول نقد و افزايش اعتبارات درچرخه نظام اقتصادي کشور و کاهش تورم و نقدينگي در پي آن مانند منافع پياده‌سازي شبکه نوين بانکي برپايه فناوري اطلاعات می باشد. بهره گیری از بانکداري الکترونيک در کشور باعث کاهش هزينه‌هاي بانکداري مي‌گردد و بر همين اساس کارمزد بانک‌ها نيز کاهش خواهد يافت و دولت مي‌تواند راحت‌تر به هدف خود يعني تک‌رقمي کردن نرخ سودبانکي دست يابد.ضرورت يك نظام بانكي كارآمد براي حضور در بازار‌هاي جهاني و عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني (WTO) ايجاب مي‌كند تا بانكداري الكترونيك نه به عنوان يك انتخاب بلكه ضرورت مطرح گردد.

6-1- اهداف پژوهش

اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيکي از نظر کيفي می باشد. سيستم هايي از قبيل خود پرداز ، بانکداري اينترنتي ، دستگاههاي کارت خوان ، پول الکترونيک و .. از نمو نه هاي بانکداري الکترونيک می باشد که تأ ثيراتي از قبيل سرعت اقدام، امنيت، راندمان، محدوده تحت پوشش ، هزينه ها ، قا بليت هاي جديد و.. را در پي خواهد داشت که بررسي هر يک از آنها و نتايج حاصله مورد نظر اين تحقيق مي باشد. بررسي اين تأثيرات در کشوري ديگر همچون مالزي که سيستم بانکداري اسلامي در آن رايج می باشد و از نظر بانکداري الکترونيک در جايگاهي بالاتر از کشور ما قرار دارد ، مي تواند به شناخت بيشتر و کاملتري از اين تأثيرات کمک کرده و آينده پيش روي سيستم بانکداري مجهز به بانکداري الکترونيک را به ما نشان دهد.

[1] Arpanet

[2] E-Commerce

[3] E-Money

[4] Electronic Funds Transfer

تعداد صفحه : 158

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان