مقالات و پایان نامه ها

تعديل کنندگي منبع کنترل در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و گرايش به تفکر انتقادي- قسمت 7

دروني تمايل دارند که در عين استقلال در کارها، با ديگران همکاري کنند و در موقعيت‌هاي اجتماعي از لحاظ مهارت‌هاي انطباقي، سازگاري بالاتري از خود نشان ‌دهند. همچنين روش اين افراد در زندگي زناشويي به صورت مستقيم، فعال و متمايل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعديل کنندگي منبع کنترل در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و گرايش به تفکر انتقادي- قسمت 6

ارتباطي با مؤلفه‌ گشوده‌ذهني که بيشترين همخواني را با مؤلفه بلوغ فکري دارد، قابل اتکا است. مطابق با نتايج، جهت‌گيري گفت و شنود، پيش‌بيني کننده مثبت و ضعيف گشودگي شناختي بود، اما جهت گيري همنوايي، پيش‌بيني کننده منفي اين مؤلفه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعديل کنندگي منبع کنترل در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و گرايش به تفکر انتقادي- قسمت 5

مرکزي و اساسي زندگي انسان است، نظريه¬هاي زيادي درباره آن ارائه شده است. بيشتر اين نظريه¬ها معتقدند که حالت عاطفي و رفتارهاي انساني بيشتر تحت تأثير باورها و عقايد آنان در مورد خودشان است (فولادچنگ، 1382). از جمله، باورهاي آنها Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعديل کنندگي منبع کنترل در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و گرايش به تفکر انتقادي- قسمت 4

مفهومي زيادي برخوردار بود، خود عقايد موجود در رابطه را ترجيح مي¬داد. در خانواده-هايي که داراي گرايش مفهومي بودند، والدين به در نظر گرفتن همه¬ي جوانب يک مطلب قبل از اتخاذ يک جنبه و بيان عقيده¬ي فرد حتي اگر مغاير Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعديل کنندگي منبع کنترل در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و گرايش به تفکر انتقادي- قسمت 3

. به طورمثال انجمن تفکرانتقادي (به نقل از اشنايدر ، 2008) تفکر انتقادي را فرآيند نظم دادن فکورانه، مفهوم سازي فعالانه و ماهرانه، کاربست، تحليل، ترکيب، ارزيابي اطلاعات جمع¬آوري شده يا توليد شده به وسيله¬ي مشاهده، تجربه، تأمل، استدلال و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعديل کنندگي منبع کنترل در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و گرايش به تفکر انتقادي- قسمت 2

خانواده هاي با گفت و شنود بالا بيشتر باشد چرا که چنين خانواده¬هايي دامنه وسيعي از موضوعات را مورد تبادل نظر قرار مي¬دهند و با همفکري هم تصميمات مربوط به خانواده را اتخاذ مي¬کنند (فيتزپاتريک، 2004؛ کوئرنر و فيتزپاتريک، 2002). Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعديل کنندگي منبع کنترل در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و گرايش به تفکر انتقادي

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش تعديل کنندگي منبع کنترل در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و مؤلفه¬هاي گرايش به تفکر انتقادي دانش آموزان مقطع متوسطه بود. به اين منظور از بين کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

همه آنچیزی که درباره کانکس باید بدانید

کانکس چیست برای تعریف کانکس مقالات و نظرهای مختلفی وجود دارداما در این مطلب سعی داریم شمارا با معانی و کاربردهای کانکس آشنا سازیم.درواقع کانکس به اتاقک های پیش ساخته ای اطلاق میشود که با تمام شرایط آب و هوایی سازگارباشد مانند خاصیت ضد Read more…

By 92, ago